Plæner og klubhuse

Foreninger og anlæg

Stadion set fra luften 1946. Mellem banerne ses den tidligere musiktribune som klubhus.

I baggrunden kolonihaverne nord for fælleden.

Dette år blev vejen langs skellet mellem Øren og Indmarken, mellem fælled og markjorder, omdøbt fra Langelinie til Pavillonvej. Tidligere markerede Porshavediget skellet.

Langs Pavillonvej - mellem Strandpavillonen og Stranden - lå Nykøbings første sportsbaner fra slutningen af 1800-tallet:

Til boldspil, skydning og tennis.

Her ligger i dag den kommunale campingplads.


Stadion - Nykøbing Idrætsforening - blev anlagt fra 1890´erne og er udvidet i flere omgange.

Det rummede både baner til boldspil og til atletik - bl.a. løb.

En bygning med tribune i gule mursten blev opført i 1960´erne, tegnet af arkitekt Jørgen Bang. Den blev nedrevet af Morsø Kommune i forbindelse med flytningen af fodboldspillet til Dueholm Mark.

Strandengen, "Kvaiborgs eng", fra Østergade og sydpå langs bugten, blev opfyldt fra 1946.

I 1951 kunne den nordligste ende tages i brug til hhv. boldbaner og dyrskueplads.

Dyrskuepladsen flyttede "ud i kæret" ved Elsøvej i 1981.


Nykøbing Cricket Club af 1898 anlagde baner

og opførte klubhus, tegnet af arkitekt Erling Sejersen, i 1962.

Den har fortsat baner af meget høj kvalitet her.


Nykøbing Tennisklub flyttede ind ved siden af - fra Pavillonvej - i 1980' erne.


Nykøbing Roklub flyttede i 1924 fra Havnen, nordsiden, til Ørodde. Her blev i 1952 opført nyt klubhus. Det blev i 1964 overtaget af Østerskompagniet - og indrettet til kaviarproduktion. Roklubben flyttede til sit nuværende sted ved Østerstrand samme år. Bygningen er tegnet af arkitekt Jørgen Bang.

Alle foreningernes anlæg er blevet til ved frivillig arbejdskraft og midler indsamlet blandt byens borgere.