Industrien

Skaldyr og skibe - og slibefejl

I 1910 fik Limfjords-Østerskompagniet tilladelse til at anlægge depot med bassiner - et for tiden særdeles moderne og rationelt anlæg - på Ørodde (tidl. ved Havnen).

Den hvide bygning med kontorer og østersbar (loftsmalerier, 1941) fra dette tidspunkt var længe oddens kendemærke. Den blev nedrevet af Vilsund Blue i 2014.

Bassinerne er også opfyldt, der er i årtierne efter 1945 bygget meget nyt og tæt, samtidig med at muslinger, kaviar og anden produktion fik stadig større betydning.


I 1926 flyttede Søren Larsens Skibsværft til Ørodde, da havnepladsen blev for trang. Her er bygget adskillige fragtskibe, fiskerfartøjer og hovedparten af Limfjordens motorfærger. Søren Larsen og Sønner var i sin tid et landskendt træskibsværft. På skibsværftets grund ligger i dag Dansk Skaldyrscenter opført 2003 (tegnet af Arkitektfirmaet Limfjorden)


På det sidste stykke strandeng mod bugten og skibsbyggerens gamle villagrund byggede Vilsund Muslingerenseri i 1990´erne.