Træerne

Lystanlæg og plantage

Den vestligste del af Nykøbing Plantage fra Tingvej til Soelbergvej - byens gamle markveje - er den sidste del af den første plantning.

Den blev begyndt 1818, og strakte sig oprindeligt helt fra Nørregade. Man plantede især på skrænterne, fordi området nedenfor Havbakkerne var (og stadig er) meget fugtigt, her er mange kildevæld.


Plantningsarbejdet blev genoptaget for fuld kraft ved oprettelsen af Forskønnelsesforeningen af 1852. Byens borgere bidrog med midler og arbejdskraft. Gartner Lassen var særdeles aktiv i dette arbejde, og overlod "sumpen" for enden af Østergade til anlægget, hvorefter det blev omskabt til de kanaler og øer, der ses i dag. Her var hvidmalede broer, låger, stakitter og lysthuse, indtil 1970´erne, hvor knap så charmerende broer i trykimprægneret træ blev bygget. I 2014-16 har Inge og Asger Mathiassens Fond skænket midler til istandsættelse af Anlægget.


"Brillerne" (Holger Danskes) var også fugtigt område, der blev opgravet ca. 1870 og omdannet til anlæg o. 1890.


Plantningen på østsiden af Soelbergsvej ved Pavillonvej blev begyndt o. 1870, der plantedes først ud til Østerstrand og herefter sydpå. Sydlige ende blev nået 1892. Herefter blev der især indtil 1935 anlagt mange nye veje, stier og promenader. Tæt ved Soelbergvej og Stadion ligger Birkelunden, en gammel samlingsplads for Grundlovsmøder, Sangerstævner, Første Maj-arrangementer m.v. Og på hjørnet af Soelbergvej/Østre Allé ligger en lille boldbane, der tidligere ofte blev omdannet til skøjtebane om vinteren. Legepladsen ved siden af blev anlagt o. 1950, men legeredskaberne er i de seneste år udskiftet med nye, sikre og godkendte.