Plantagen

Beplantning, stier, alléer og vandkunst på østsiden

Frederik Bang, købmand og sparekassedirektør, var aktivt interesseret i både plantning

og den lokale kulturhistorie.


Han har skrevet følgende beretning om Forskønnelsesforeningen af 1888 og dens virksomhed frem til 1938. Beretningen er trykt i Jul på Mors 1997.

Foreningen har i høj grad formet den plantage, vi ser på Ørodde idag - og i øvrigt efterladt sig mange spor i dagens bybillede. Derfor gengives den lange detaljerede beskrivelse her.


Bang var oldebarn af plantagens grundlægger, provst Caspar Schade, far til planteskoleejer Oscar Bang og bedstefar til Jørgen og Carl Frederik Bang, der alle har sat deres præg på Ørodde. 


Klik på siderne herunder for forstørrelse